Explorează

Colinele de Aur

Colinele de aur

Colinele de Aur – Roci în secțiune, reprezintă un Monument Natural apărat de Academia de Științe cu numele “Aflorimentul de la Văleni”.
Aflorimentul de lângă satul Văleni este un monument al naturii de tip geologic sau paleontologic în raionul Cahul, Republica Moldova. Este amplasat la 0,5 km sud de satul Văleni și are o suprafață de 3 ha. Aflorimentul de la Văleni este un sit geologic cu mai multe nivele stratigrafice de vârstă pliocenă și pleistocenă.

Baza secțiunii stratigrafice este alcătuită din depozite ale pliocenului inferior (biozona MN 15; 4,8–3 milioane de ani în urmă). Acestea sunt compuse din 5-6 pachete de aluviuni aparținând terasei a VII-a a Prutului. Din aceste sedimente aluviale au fost extrase resturi scheletice de mamifere raportate la Complexul faunistic Moldavian, precum Proochotona eximia, Prolagomys gigas, Pliomys kowalski, Stephanorhinus megarhinus, Paracamelus alexejevi, Procapreolus cf. cusanus ș.a. Tot aici au fost descoperite cochilii de moluște de apă dulce porațiene, printre care Margaritifera flabilatiformes și Potamida bogatschevi. 

În partea superioară a depozitelor porațiene, paleontologul K. I. Șușpanov a descoperit dinți de rozătare ale Complexului faunistic Haprovian, mai evoluat decât cel Moldavian, și anume Villanya petenii, Pliomys kowalski, Dolomys milleri ș.a.

Deasupra aluviunilor porațiene se află depozite mai tinere cu oseminte caracteristice Teriocomplexului Tamanian, atribuit etapei târzii a pleistocenului inferior, și anume măsele de elefant-de-sud Archidiskodon meridionalis tamanensis și de cal Equus (Allohippus) sussenbornensis și dinți de rozătoare (Dolomys milleri, Allophaiomys pliocaenicus etc.).
Aluviunile de pietriș grosier amestecat cu nisip din pleistocenul mediu adăpostesc fragmente de măsele ale elefantului trogontier Mammuthus trogontherii. Deasupra, în argilele deluviale din pleistocenul superior au fost depistate o măsea și câteva fragmente de oase ale membrelor aparținând mamutului Mammuthus primigenius.

Rezervă acum

Prețuri de la 20 EUR/pers/noapte

Rezervă acum

Excursie în rezervație, tur 4 ore